özel eğitim rehabilitasyon
Otizm spektrum bozukluğu (OSB), sosyal iletişim ve sosyal etkileşimde kalıcı eksiklikler, sınırlı, tekrar eden davranış tarzları, ilgi alanları veya faaliyetler eşliğinde ortaya çıkan nörogelişimsel bir bozukluktır.
OSB belirtileri erken çocukluk döneminde genellikle belirgindir. Uygun erken müdahale ile hâlâ hayat boyu tanı konulmasına rağmen, OSB’li bireyler üretken, kapsayıcı ve doymuş bir hayat sürdürebilir. OSB’li birçok çocuk okula iyi gelir, eğlendikleri aktivitelere katılır, üniversiteye devam eder ve yetişkinlikte çalışmaktadır. Çoğu ebeveyn ve profesyonel için OSB çok şaşırtıcı ve karmaşık bir bozukluk olabilir. Gizliliğinin büyük kısmı henüz ortaya çıkmamış olsa da, 10 yıl önce yaptığımızdan çok daha fazla şey biliyoruz. Tıpkı anlayışımız yıllar içinde geliştiğinde, OSB’yi tanımlama, teşhis etme ve tedavi etme şekli de vardır.